Vừa giỏi dạy đàn, nữ giáo viên còn giỏi cả môn thổi kèn

123Zoom+1.6 Tr4.5 N
- Dùng ứng dụng 1.1.1.1 để thay đổi DNS nếu không vào được website.


Cô giáo dạy đàn còn giỏi cả thổi kèn

Vừa giỏi dạy đàn, nữ giáo viên còn giỏi cả môn thổi kèn
Từ khóa:
Tắt QC